Pultti

LASTENSUOJELUN TUKIPALVELUT

Tervetuloa tutustumaan

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelun avohuollon palveluita pääasiassa kunnille. Pultin tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja perheitä nykyelämäntilanteessa niin, että tilanne ei pääse ajautumaan pidemmälle kriisiin sekä tarjota työkaluja oman näköisen hyvän elämän rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Pultti etsii vaihtoehtoja laitossijoittamiselle ja toisaalta tukee myös sijoituksen jälkeisenä aikana sekä haastavissa elämäntilanteissa ammatillisen tukihenkilötyöskentelyn, perhetyön tai tehostetun perhetyön tukimuodoin. Pultin työskentelyn yleistavoitteena on tukea ihmisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia inhimillisesti ja kuntataloudellisesti kestävällä pohjalla. Pultti työskentelee koko Uudenmaan alueella.

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
"Luottamuksellinen ilmapiiri, kohtaaminen, aito kiinnostus ja kunnioitus sekä herkkyys ihmisen vaihtuville elämäntilanteille ovat työskentelyämme ohjaavia perusarvoja"

Tutustu palveluihimme

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Lastensuojelun avohuolto

Avohuolto

Lastensuojelun avohuollon palveluilla turvataan lapsen asuminen kotona ja tehdään yhteistyötä perheen ja ammattilaisten kesken ilman laitossijoitusta.

Lastensuojelu perhetyö

Perhetyö

Pultti tekee laadukasta perhetyötä ja tehostettua perhetyötä, joiden tavoitteena on perheen hyvinvointi ja lapsille turvallisen, kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön mahdollistaminen.

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhemmat kohtaavat toisinaan tärkeässä tehtävässään odottamattomiakin haasteita. Jokainen vanhempi, myös sijaisvanhempi, tarvitsee välillä tukea.