Avohuolto

Lastensuojelun avohuollon palveluilla turvataan lapsen asuminen kotona ja tehdään yhteistyötä perheen ja ammattilaisten kesken ilman laitossijoitusta. Avohuollon palvelut ovat ennalta ehkäiseviä ja oikein kohdennettuna tukevat lasten, nuorten ja koko perheen hyvinvointia.

Pultti on yksityinen palvelun tarjoaja ja tarjoaa laadukkaita lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita sekä kunnille että yksityisille toimijoille ja yksityishenkilöille. Keskeisimmät näistä ovat perhetyö, tehostettu perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötyöskentely. Palvelut räätälöidään yksilöllisesti vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja yhdessä asiakkaan kanssa tehty suunnitelma on aina työskentelymme keskiössä.

Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja pyrimme työssämme aitoon ja hyväksyvään kohtaamiseen. Mennyttä emme voi muuttaa, mutta voimme yhdessä etsiä uusia näkökulmia ja nostaa esiin voimavarat, joita jokaisella meillä on. Eteenpäin suuntaava ote on meille tärkeä näkökulma ja kohtaamisissamme näkyy aito auttamisen halu ja usko asiakkaidemme kykyihin.

"Mennyttä emme voi muuttaa, mutta voimme yhdessä etsiä uusia näkökulmia ja nostaa esiin voimavarat, joita jokaisella meillä on "
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Lastensuojelu perhetyö

Perhetyö

Pultti tekee laadukasta perhetyötä ja tehostettua perhetyötä, joiden tavoitteena on perheen hyvinvointi ja lapsille turvallisen, kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön mahdollistaminen.

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhemmat kohtaavat toisinaan tärkeässä tehtävässään odottamattomiakin haasteita. Jokainen vanhempi, myös sijaisvanhempi, tarvitsee välillä tukea.