Laatu

Pultti tarjoaa lastensuojelulain mukaista tukea ja työskentelymme tapahtuu kasvatuksen ja kuntoutuksen terapeuttisessa viitekehyksessä. Luottamuksellinen ilmapiiri, kohtaaminen, aito kiinnostus ja kunnioitus sekä herkkyys ihmisen vaihtuville elämäntilanteille ovat työskentelyämme ohjaavia perusarvoja.

Asiantuntevaan tiimimme kuuluu lastensuojelun ja sosiaalialan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus ja monipuolisesti lisäkoulutusta työskentelyn tukena. Työskentelytapamme on ratkaisukeskeinen ja näemme tärkeänä, että työskentely on eteenpäin vievää. Meillä on vahva ymmärrys ihmisestä osana perhettä, yhteisöä, suurempaa kokonaisuutta ja näemme menneisyyden vaikutuksen nykytilanteeseen. Käytämme monipuolisesti erilaisia tutkitusti tehokkaita menetelmiä työskentelyn tukena.

"Luottamuksellinen ilmapiiri, kohtaaminen, aito kiinnostus ja kunnioitus sekä herkkyys ihmisen vaihtuville elämäntilanteille ovat työskentelyämme ohjaavia perusarvoja. "