Perhetyö

Pultti tekee laadukasta perhetyötä ja tehostettua perhetyötä, joiden tavoitteena on perheen hyvinvointi ja lapsille turvallisen, kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön mahdollistaminen. Kotona tämä tuki tulee usein vanhemmilta, jolloin myös vanhempien hyvinvointi korostuu. Perhetyö auttaa vanhempia tunnistamaan omia ja lasten tarpeita ja tarjoaa välineitä oman näköisen hyvän arjen muodostamiseksi perhettä motivoiden ja tukien.

Näemme perheen kokonaisuutena, jonka jäsenet tuovat jokainen jotain perheen yhteiseen tilaan. Ajattelemme, että jokaisella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään. Yhteisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hyvinvoinnin perusedellytykset ovat jokaisella perheenjäsenellä kunnossa. Perheenjäsenten tarpeet voivat olla erilaisia ja tarpeiden tyydyttymisen edellytyksenä on se, että tarpeet tulevat näkyväksi. Tämän uskomme tapahtuvan luottamuksellisen ja turvallisen suhteen kautta. Keskitymme työssämme aitoon ja kunnioittavaan kohtaamiseen jokaisen asiakkaamme kanssa iästä riippumatta. Tarpeiden tunnistamisen kautta löytyvät oikeat työkalut tilanteeseen kuin tilanteeseen ja pienelläkin johdonmukaisesti toteutetulla muutoksella voi olla suuri vaikutus koko perheen hyvinvointiin.

Perhetyö on intensiivistä, arjessa asiakkaan ehdoilla tapahtuvaa tukea. Työskentely on monimuotoista ja tavoitteet ja sopivat työtavat sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. Pultissa teemme töitä ihmisen ymmärryksen lisäämiseksi omasta tilanteesta, omasta historiasta ja katse eteenpäin valoisaan tulevaisuuteen suunnaten.

" Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään"
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Lastensuojelun avohuolto

Avohuolto

Lastensuojelun avohuollon palveluilla turvataan lapsen asuminen kotona ja tehdään yhteistyötä perheen ja ammattilaisten kesken ilman laitossijoitusta.

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhemmat kohtaavat toisinaan tärkeässä tehtävässään odottamattomiakin haasteita. Jokainen vanhempi, myös sijaisvanhempi, tarvitsee välillä tukea.