Sijaisvanhempien tuki

Sijaisvanhemmat kohtaavat toisinaan tärkeässä tehtävässään odottamattomiakin haasteita. Jokainen vanhempi, myös sijaisvanhempi, tarvitsee välillä tukea. Etsit sitten uutta näkökulmaa tai työkaluja perheenne arkeen, olemme täällä teitä varten. Pultti tarjoaa sijaisvanhemmille yksilöllisesti räätälöityä tukea vaihtelevissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa.

Pultin tavoitteena on tukea sijaisvanhempien jaksamista erityisesti haastavissa elämäntilanteissa. Tarjoamme moniammatillisen kasvatustyöryhmän tuen ja ohjausta, sekä avoimen keskusteluilmapiirin, jossa voidaan tuomitsematta käsitellä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita sekä sijaisvanhemmuutta ja edesauttaa verkostojen välistä yhteistyötä.

"Jokainen vanhempi, myös sijaisvanhempi, tarvitsee välillä tukea"
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Lastensuojelun avohuolto

Avohuolto

Lastensuojelun avohuollon palveluilla turvataan lapsen asuminen kotona ja tehdään yhteistyötä perheen ja ammattilaisten kesken ilman laitossijoitusta.

Lastensuojelu perhetyö

Perhetyö

Pultti tekee laadukasta perhetyötä ja tehostettua perhetyötä, joiden tavoitteena on perheen hyvinvointi ja lapsille turvallisen, kasvua ja kehitystä tukevan ympäristön mahdollistaminen.