Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://tukipultti.fi.

Rekisterinpitäjä
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Itsehallintotie 4 B 29
02600 Espoo

Rekisterin nimi
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti asiakas- ja tiedotusrekisteri

Yleistä

Jotta voin palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että kerään ja käsittelen joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostan kuitenkin yksityisyyttäsi ja olen sitoutunut suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja kerään, millä periaattein niitä käsittelen, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Lastensuojelun tukipalvelut Pultti käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydän sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatan myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintani kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä palvelujani, verkkosivustoani tai ottamalla minuun yhteyttä, hyväksyt että käsittelen sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, en todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Kerään, säilytän ja käsittelen sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

§ Asiakassuhteen hoitaminen
§ Asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
§ Käyttäjien tunnistaminen
§ Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
§ Laskutus
§ Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
§ Markkinointitarkoituksiin
§ Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

§ Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
§ Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
§ Palveluidemme kohdentaminen

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Kerään sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai palveluideni käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatan saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

§ Nimi
§ Sähköpostiosoite
§ Puhelinnumero
§ Osoite
§ Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Kun käyttäjä vierailee Tukipultti verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle).

Syöttämällä henkilötietoja Tukipultti verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Lastensuojelun tukipalvelut Pultti:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdin siitä, että minulla on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatan käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelen tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelen myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluideni tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatan käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yritykseni henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatan myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdin tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatan myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatan myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisin osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. En muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdin siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

En säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrin aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajani palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämäni ja käsittelemäni henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintani tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelen tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydän että et toimita meille mitään tietoja.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelen tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pultti@tukipultti.fi

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelenkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelen. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaan sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pultti@tukipultti.fi

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelen henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etuni perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olen käsitellyt tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla minuun yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pultti@tukipultti.fi. Pyydän sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatan tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintani taikka tietosuojaperiaatteideni muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydän sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:
Lastensuojelun tukipalvelut Pultti
Itsehallintotie 4 B 29
02600 Espoo
pultti@tukipultti.fi